Mở rộng cổng COM

Khách hàng : Tôi có thể giám sát và điều khiển hơn 256 thiết bị nối tiếp cùng một lúc?

Khá : NPort Windows driver hỗ trợ lên đến 1,024 cổng COM cùng một lúc.

Nền tản

Hầu hết các Windows drive chỉ cho phép mỗi máy tính hỗ trợ tối đa 256 cổng COM. Mặc dù mỗi cổng COM cần được cấu hình từng cái một, nhưng tất cả chúng có thể được quản lý cùng một lúc. Kết quả, một cách phổ biến để mở rộng số lượng cổng COM (và tăng số lượng trường thiết bị nối tiếp được hỗ trợ) là sử dụng hai hoặc nhiều máy tính chủ. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng nhiều máy tính chủ cho phép bạn hỗ trợ và quản lý hơn 256 thiết bị cùng một lúc, bạn sẽ không thể quản lý tất cả các cổng COM cùng một lúc.

Các vấn đề:

• Không thể giám sát và quản lý các thiết bị hiện trường từ các máy chủ khác nhau cùng một lúc.

• Mỗi máy tính chủ bổ sung chỉ có thể hỗ trợ thêm 256 cổng COM cần được cấu hình từng cái một.

Giải pháp thông minh

Moxa’s NPort Windows driver có thể hỗ trợ quản lý lên đến 1,024 cổng COM nên bạn chỉ cần 1 máy tính chủ để giám sát và điều khiển tất cả thiết bị hiện trường tại cùng một lúc.