Sự khác nhau giữa NPort and MGate

Các kỹ sư thường gặp khó khăn khi quyết định giữa NPort và MGate trong công việc của họ. Câu trả lời nằm ở thông số kỹ thuật của chúng - Hãy xem

NPort – là máy chủ thiết bị nối tiếp, i.e. Thiết bị có thể kết nối các thiết bị RS-232, RS422, RS-485 kết nối với máy tính bằng giao thức Ethernet . Dữ liệu được truyền đi ở định dang ban đầu và chương trình được chạy với cổng COM ảo hoặc TCP Client-Server

MGate – Là cổng vào kết nối của các thiết bị nối tiếp RS-232, RS-422 and RS-485 tới máy tính (Thiết bị khác)  thông qua Ethernet. Thêm vào đó, Mgate có thể chuyển đổi giao thức từ Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP và ngược lại. In this case, thay vì sử dụng cổng COM ảo, có thể kết nối thiết bị bằng cách tìm địa chỉ IP sử dụng Modbus TCP

NPort MGate ví dụng ứng dụng

Hãy nhìn một vài áp dụng Nport và Mgate trong thực tế:

Bạn cần xử lý dữ liệu của bộ đọc mã vạch với giao tiếp RS-485 và giao thức cụ thể trên máy tính của bạn bằng phần mềm có sẵn.

Trong trường hợp này, Nport có thể chuyển đổi giao tiếp RS-485 thành Ethernet mà không có sự thay đổi về dữ liệu chuyền nhận. Chúng ta cần cài đặt một cổng COM ảo trên máy tính và một phần mềm riêng biệt. Nport có thể hoặc động với điều kiện này

 


Bạn cần mở rộng giao tiếp RS-232 qua Ethernet bằng thiết bị chạy giao thức cụ thể, với chiều dài cáp chỉ 15 mét.

Trường hợp này, hãy sử dụng hai thiết bị NPort ở chế độ ghép nối hoặc chế độ TCP Client / Server. Điều này cho phép chuyển dữ liệu từ cổng COM này sang cổng COM khác mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với cổng đó


Bạn cần kết nối mô-đun RS-485 của đầu vào-đầu ra với giao thức Modbus RTU qua Ethernet với một máy tính từ xa, trên đó hệ thống SCADA được thiết lập.

 

Cách tốt nhất để làm được điều này là sử dụng MGate để chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức Modbus TCP và RS-485 sang Ethernet. MGate được thiết kế đặc biệt để hoạt động với các giao thức Modbus; hơn nữa, nó tạo điều kiện cho sự giao thoa chính xác của các giao thức và giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.


Bạn cần mở rộng đường truyền RS-485 qua Ethernet, qua đó dữ liệu sẽ được truyền bằng giao thức Modbus RTU / ASCII.

Điều tốt nhất cho việc này là sử dụng hai cổng MGate được kết nối với nhau.


Bạn cần kết nối đồng hồ điện chạy giao thức Modbus RTU với máy tính thiếu cổng COM và nằm trong tòa nhà bên cạnh bạn. Phần mềm khả dụng chỉ nhận ra Modbus RTU và không hoạt động với Modbus TCP.


Bây giờ bạn có thể tự tin quyết định giữa việc sử dụng MGate và NPort dựa trên các mục đích cụ thể của bạn và áp dụng chúng cho dự án của bạn.

Thêm thông tin về Nport và cách cài đặt

Bạn có thể tìm hiểu thêm về NPort trong bài viết Choosing NPort.

Thêm thông tin về MGate và cách cài đặt        

Bạn có thể tìm hiểu them về Mgate trong bài viết Converting protocols via MGate

Sử dụng Catalogue để lựa chọn MGate và NPort của bạn.