Moxa ViệtNam cung cấp giải pháp trọn gói hệ thống truyền thông tự động hóa trong nhà máy, kết nối vạn vật trong công nghiệp. Moxa Việt Nam không chỉ cung cấp thiết bị, chúng tôi cung cấp giải pháp và khi giải quyết được yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị với chất lượng cũng như dịch vụ tốt nhất. Đội ngũ kỹ sư và nhân viên bán hàng của chúng tôi được đào tạo kiến thức bày bản phục vụ yêu cầu liên tục từ phía khách hàng

Dưới đây là danh sách thiết bị dòng Nport Cần Báo Giá hãy Liên hệ: 0918 364 352_Mr Duy để được hỗ trợ.

 

 

 

STT Danh mục - Ứng dụng Model tìm trên web Mô tả Sản Phẩm (Các dùng Switch Moxa) Nhà Sản Xuất Xuất Xứ Nhà Cung cấp
1 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205 EDS-205 Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
2 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A EDS-205A Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
3 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-M-SC EDS-205A-M-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
4 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-M-SC-T EDS-205A-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
5 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-M-ST EDS-205A-M-ST: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
6 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-M-ST-T EDS-205A-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
7 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-S-SC EDS-205A-S-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
8 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-S-SC-T EDS-205A-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
9 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-205A-T EDS-205A-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
10 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208 EDS-208: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
11 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A EDS-208A: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
12 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-MM-SC EDS-208A-MM-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
13 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-MM-SC-T EDS-208A-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
14 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-MM-ST EDS-208A-MM-ST: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
15 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-MM-ST-T EDS-208A-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
16 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-M-SC EDS-208A-M-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
17 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-M-SC-T EDS-208A-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
18 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-M-ST EDS-208A-M-ST: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
19 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-M-ST-T EDS-208A-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
20 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-S-SC EDS-208A-S-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
21 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-S-SC-T EDS-208A-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
22 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-SS-SC EDS-208A-SS-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
23 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-SS-SC-T EDS-208A-SS-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
24 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208A-T EDS-208A-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
25 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208-M-SC EDS-208-M-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
26 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-208-M-ST EDS-208-M-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
27 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-210A-1GSFP-1SFP EDS-210A-1GSFP-1SFP:  Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
28 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-210A-1GSFP-1SFP-T EDS-210A-1GSFP-1SFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
29 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP:  Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 4 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, 4 cổng 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
30 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T:  Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 4 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, 4 cổng 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
31 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305 EDS-305: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
32 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-M-SC EDS-305-M-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
33 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-M-SC-T EDS-305-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
34 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-M-ST EDS-305-M-ST: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
35 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-M-ST-T EDS-305-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
36 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-S-SC EDS-208A-S-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
37 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-S-SC-80 EDS-305-S-SC-80: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, 80km, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
38 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-S-SC-T EDS-305-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
39 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-305-T EDS-305-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
40 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308 EDS-308: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
41 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-MM-SC EDS-308-MM-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
42 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-MM-SC-T EDS-308-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
43 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-MM-ST EDS-308-MM-ST: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
44 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-MM-ST-T EDS-308-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
45 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-M-SC EDS-308-M-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
46 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-M-SC-T EDS-308-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
47 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-S-SC EDS-308-S-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
48 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-S-SC-80 EDS-308-S-SC-800: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, 80km, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
49 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-S-SC-T EDS-308-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
50 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-SS-SC EDS-308-SS-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
51 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-SS-SC-T EDS-308-SS-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
52 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-308-T EDS-308-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
53 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-309-3M-SC EDS-309-3M-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 3 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
54 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-309-3M-SC-T EDS-309-3M-SC-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 3 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
55 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-309-3M-ST EDS-309-3M-ST: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 3 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
56 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-309-3M-ST-T EDS-309-3M-ST-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 3 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
57 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316 EDS-316: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C Moxa Taiwan STC Việt Nam
58 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-MM-SC EDS-316-MM-SC: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
59 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-MM-SC-T EDS-308-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
60 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-MM-ST EDS-316-MM-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
61 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-MM-ST-T EDS-316-MM-ST-T: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
62 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-M-SC EDS-316-M-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
63 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-M-SC-T EDS-316-M-SC-T: Switch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
64 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-MS-SC EDS-316-MS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode - 1 cổng quang 100BaseFX single-mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
65 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-M-ST EDS-316-M-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
66 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-M-ST-T EDS-316-M-ST-T: Switch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
67 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-S-SC EDS-316-S-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
68 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-S-SC-T EDS-316-S-SC-T: Switch công nghiệp 15 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
69 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-SS-SC EDS-316-SS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
70 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-SS-SC-80 EDS-316-SS-SC-80: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode Cổng SC, khoảng cách truyền 80km, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
71 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-SS-SC-T EDS-316-SS-SC-T: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
72 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-316-T EDS-316-T: Switch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
73 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A EDS-405A: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
74 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-EIP EDS-405A-EIP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, hỗ trợ chế độ EtherNet/IP, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
75 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-EIP-T EDS-405A-EIP-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, hỗ trợ chế độ EtherNet/IP, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
76 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-MM-SC EDS-405A-MM-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
77 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-MM-SC-T EDS-405A-MM-SC-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
78 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-MM-ST EDS-405A-MM-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ  0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
79 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-MM-ST-T EDS-405A-MM-ST-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
80 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-PN EDS-405A-PN: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, hỗ trợ giao thức PROFINET, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
81 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-PN-T EDS-405A-PN-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, hỗ trợ giao thức PROFINET, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
82 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-PTP EDS-405A-PTP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), hỗ trợ giao thức IEEE 1588 PTPv2, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
83 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-PTP-T EDS-405A-PTP-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), hỗ trợ giao thức IEEE 1588 PTPv2, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
84 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-SS-SC EDS-405A-SS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
85 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-SS-SC-T EDS-405A-SS-SC-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
86 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-405A-T EDS-405A-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
87 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A EDS-408A: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
88 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-1M2S-SC EDS-408A-1M2S-SC: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - 2 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
89 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-1M2S-SC-T EDS-408A-1M2S-SC-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - 2 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
90 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-2M1S-SC EDS-408A-2M1S-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - 1 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
91 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-2M1S-SC-T EDS-408A-2M1S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - 1 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
92 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3M-SC EDS-408A-3M-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX multi mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
93 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3M-SC-T EDS-408A-3M-SC-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX multi mode - SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
94 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3M-ST EDS-408A-3M-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX multi mode - ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
95 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3M-ST-T EDS-408A-3M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX multi mode - ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
96 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3S-SC EDS-408A-3S-SC: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
97 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3S-SC-48 EDS-408A-3S-SC-48: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nguồn cấp 48VDC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
98 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3S-SC-48-T EDS-408A-3S-SC-48-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nguồn cấp 48VDC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
99 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-3S-SC-T EDS-408A-3S-SC-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang 100BaseFX single mode - SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
100 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-EIP EDS-408A-EIP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, hỗ trợ chế độ EtherNet/IP, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
101 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-EIP-T EDS-408A-EIP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, hỗ trợ chế độ EtherNet/IP, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
102 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-MM-SC EDS-408A-MM-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
103 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-MM-SC-T EDS-408A-MM-SC-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
104 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-MM-ST EDS-408A-MM-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
105 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-MM-ST-T EDS-408A-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
106 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-PN EDS-408A-PN: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, hỗ trợ giao thức PROFINET, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
107 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-PN-T EDS-408A-PN-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, hỗ trợ giao thức PROFINET, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
108 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-SS-SC EDS-408A-SS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
109 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-SS-SC-T EDS-408A-SS-SC-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
110 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-408A-T EDS-408A-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
111 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A EDS-505A: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
112 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-MM-SC EDS-505A-MM-SC: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
113 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-MM-SC-T EDS-505A-MM-SC-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
114 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-MM-ST EDS-505A-MM-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
115 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-MM-ST-T EDS-505A-MM-ST-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
116 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-SS-SC EDS-505A-SS-SC: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
117 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-SS-SC-T EDS-505A-SS-SC-T: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
118 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-505A-T EDS-505A-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
119 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A EDS-508A: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
120 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-MM-SC EDS-508A-MM-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
121 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-MM-SC-T EDS-508A-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
122 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-MM-ST EDS-508A-MM-ST: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode ST port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
123 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-MM-ST-T EDS-508A-MM-ST-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode ST port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
124 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-SS-SC EDS-508A-SS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
125 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-SS-SC-80 EDS-508A-SS-SC-80: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, khoảng cách truyền 80 km, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
126 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-SS-SC-80-T EDS-508A-SS-SC-80-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode SC port, khoảng cách truyền 80 km, nhiệt độ từ -40 đến 70°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
127 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-SS-SC-T EDS-508A-SS-SC-T: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode, cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
128 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-508A-T EDS-508A-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
129 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-1GT2SFP EDS-510A-1GT2SFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 1 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) và 2 cổng SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
130 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-1GT2SFP-T EDS-510A-1GT2SFP-T: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 1 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) và 2 cổng SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
131 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-3GT EDS-510A-3GT: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
132 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-3GT-T EDS-510A-3GT-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
133 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-3SFP EDS-510A-3SFP: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
134 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510A-3SFP-T EDS-510A-3SFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng quang SFP sử dụng Mô đun quang SFP 1G, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
135 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510E-3GTXSFP EDS-510E-3GTXSFP: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 3 cổng quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
136 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-510E-3GTXSFP-T EDS-510E-3GTXSFP-T: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), 3 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 3 cổng quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
137 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A EDS-516A: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
138 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A-MM-SC EDS-516A-MM-SC: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
139 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A-MM-SC-T EDS-516A-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode SC port, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
140 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A-MM-ST EDS-516A-MM-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
141 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A-MM-ST-T EDS-516A-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
142 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-516A-T EDS-516A-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
143 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A EDS-518A: Switch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
144 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-MM-SC EDS-518A-MM-SC: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, và 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
145 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-MM-SC-T EDS-518A-MM-SC-T: Switch công nghiệp 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000 BaseTx, 2 cổng quang 100BaseFX multi mode và 14 cổng 10/100 BaseTx, công nghệ hỗ trợ VALN, IGMP Snooping và QoS, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
146 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-MM-ST EDS-518A-MM-ST: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, và 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
147 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-MM-ST-T EDS-518A-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 2 cổng quang 100 BaseFx multi mode và 14 cổng quang 10/100 BaseTx, cổng ST, công nghệ hỗ trợ VALN, IGMP Snooping và QoS, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
148 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-SS-SC EDS-518A-SS-SC: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, và 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
149 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-SS-SC-80 EDS-518A-SS-SC-80: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode - cổng SC, khoảng cách truyền 80 km, và 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
150 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-SS-SC-T EDS-518A-SS-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 2 cổng quang 100 BaseFx single mode và 14 cổng quang 10/100 BaseTx, công nghệ hỗ trợ VALN, IGMP Snooping và QoS, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
151 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518A-T EDS-518A-T: Switch công nghiệp 16 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP (mini-GBIC), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
152 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-4GTXSFP EDS-518E-4GTXSFP: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
153 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-4GTXSFP-T EDS-518E-4GTXSFP-T: Switch công nghiệp 14 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
154 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP: Switch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX multi-mode ports - cổng SC, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
155 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP-T EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX multi-mode ports - cổng SC, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
156 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX multi-mode ports - cổng ST, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
157 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP-T EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP-T: Switch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX multi-mode ports - cổng ST, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
158 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX single-mode ports - cổng SC, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
159 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP-T EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP-T: Switch công nghiệp 12 cổng 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX single-mode ports - cổng SC, 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
160 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-528E-4GTXSFP-HV EDS-528E-4GTXSFP-HV: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 24 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
161 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-528E-4GTXSFP-HV-T EDS-528E-4GTXSFP-HV-T: Switch công nghiệp 24 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
162 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-528E-4GTXSFP-LV EDS-528E-4GTXSFP-LV: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 24 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
163 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-528E-4GTXSFP-LV-T EDS-528E-4GTXSFP-LV-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 24 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 4 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
164 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-608 EDS-608: Switch công nghiệp hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 8 cổng Ethenet, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
165 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-608-T EDS-608-T: Switch công nghiệp hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 8 cổng Ethenet, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
166 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-611 EDS-611: Switch công nghiệp hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 8 cổng Ethenet, hỗ trợ thêm 3 cổng Gigabit, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
167 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-611-T EDS-611-T: Switch công nghiệp hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 8 cổng Ethenet, hỗ trợ thêm 3 cổng Gigabit, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
168 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-616 EDS-616: Switch công nghiệp hỗ trợ 4 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 16 cổng Ethenet, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
169 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-616-T EDS-616-T: Switch công nghiệp hỗ trợ 4 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 16 cổng Ethenet, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
170 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-619 EDS-619: Switch công nghiệp hỗ trợ 4 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 16 cổng Ethenet, hỗ trợ thêm 3 cổng Gigabit, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
171 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-619-T EDS-619-T: Switch công nghiệp hỗ trợ 4 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, tối đa 16 cổng Ethenet, hỗ trợ thêm 3 cổng Gigabit, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
172 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-72810G EDS-72810G: Switch công nghiệp hỗ trợ 6 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 4 cổng Ethernet, và 2 khe cắm, mỗi khe hỗ trợ 2 cổng Gigabit interface, tối đa 24 cổng Ethenet, hỗ trợ thêm 4 cổng Gigabit, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam  Moxa Taiwan STC Việt Nam
173 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-82810G EDS-82810G: Switch công nghiệp hỗ trợ 6 khe sử dụng Card, 1 Card hỗ trợ 4 cổng Ethernet, 2 Khe cắm khác sử dụng cho 2 cổng Gigabit/1 khe cắm, hỗ trợ số cổng lên đên 24+4G Moxa Taiwan STC Việt Nam
174 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205-1GTXSFP EDS-G205-1GTXSFP: Switch tốc độ Gigabit 4 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) và 1 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) cùng 1 cổng module quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
175 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205-1GTXSFP-T EDS-G205-1GTXSFP-T: Switch tốc độ Gigabit 4 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) và 1 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) cùng 1 cổng module quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
176 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205A-4PoE EDS-G205A-4PoE: Switch công nghiệp 4 cổng PoE tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 1 cổng tốc độ cao 1000BaseTx, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
177 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205A-4PoE-1GSFP EDS-G205A-4PoE-1GSFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng PoE tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 1 cổng SFP tốc độ cao 1000BaseX, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
178 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng PoE tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 1 cổng module quang SFP tốc độ cao 1000BaseX, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
179 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G205A-4PoE-T EDS-G205A-4PoE-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng PoE tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 1 cổng tốc độ cao 1000BaseTx, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
180 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G308 EDS-G308: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
181 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G308-2SFP EDS-G308-2SFP: Switch tốc độ Gigabit 6 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP dùng cho mô đun quang SFP-1G/FE, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
182 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G308-2SFP-T EDS-G308-2SFP-T: Switch công nghiệp 6 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 2 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP dùng cho mô đun quang SFP-1G/FE, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
183 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G308-T EDS-G308-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
184 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G508E EDS-G508E: Switch công nghiệp 8 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
185 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G508E-T EDS-G508E-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 Tx cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
186 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G509 EDS-G509: Switch công nghiệp 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 5 cổng tốc độ cao 10/100/1000Base(TX) cùng 5 cổng module quang SFP 1000BaseSFP, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
187 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G509-T EDS-G509-T: Switch công nghiệp 4 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 5 cổng tốc độ cao 10/100/1000Base(TX) cùng 5 cổng module SFP 100/1000BaseSFP dùng cho mô đun quang SFP-1G/FE, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
188 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G512E-4GSFP EDS-G512E-4GSFP: Switch công nghiệp 8 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 4 cổng module quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
189 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G512E-4GSFP-T EDS-G512E-4GSFP-T: Switch công nghiệp 8 cổng Tx tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 4 cổng module quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
190 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G512E-8PoE-4GSFP EDS-G512E-8PoE-4GSFP: Switch công nghiệp 8 cổng POE tốc độ cao 10/100/1000BaseT PoE/PoE, 4 cổng Mô đun quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
191 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T EDS-G512E-8PoE-4GSFP-T: Switch công nghiệp 8 cổng POE tốc độ cao 10/100/1000BaseT PoE/PoE, 4 cổng Mô đun quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
192 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G516E-4GSFP EDS-G516E-4GSFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 12 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 4 cổng module quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
193 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-G516E-4GSFP-T EDS-G516E-4GSFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 12 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), 4 cổng module quang SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
194 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE EDS-P206A-4PoE Switch công nghiệp 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 10/100BaseT(X) ports, nhiệt độ từ hoạt động 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
195 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-MM-SC EDS-P206A-4PoE-MM-SC Thiết bị chuyển mạch 4 cổng PoE 10/100BaseT(X) và 2 cổng quang 100BaseFX multi mode, SC connector, nhiệt độ từ hoạt động 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
196 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-MM-SC-T EDS-P206A-4PoE-MM-SC-T: Switch công nghiệp 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang100BaseFX multi mode, SC connector, nhiệt độ từ hoạt động -40 đến 75°C Moxa Taiwan STC Việt Nam
197 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-MM-ST EDS-P206A-4PoE-MM-ST: Switch công nghiệp 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
198 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
199 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-M-SC EDS-P206A-4PoE-M-SC: Switch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X),  4 cổng PoE 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi mode với SC connector, nhiệt độ từ hoạt động 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
200 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-M-SC-T EDS-P206A-4PoE-M-SC-T: Switch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
201 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-M-ST EDS-P206A-4PoE-M-ST: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
202 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-M-ST-T EDS-P206A-4PoE-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng ST, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
203 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-S-SC EDS-P206A-4PoE-S-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
204 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-S-SC-T EDS-P206A-4PoE-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
205 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-SS-SC EDS-P206A-4PoE-SS-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 1 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
206 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-SS-SC-T EDS-P206A-4PoE-SS-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
207 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P206A-4PoE-T EDS-P206A-4PoE-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp PoE 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
208 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308 Unmanaged Ethernet switch with 4 10/100BaseT(X) ports, 4 PoE ports, 0 to 60°C
EDS-P308: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam
Moxa Taiwan STC Việt Nam
209 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-MM-SC EDS-P308-MM-SC: Switch công nghiệp 2 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
210 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-MM-SC-T EDS-P308-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 2 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
211 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-M-SC EDS-P308-M-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
212 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-M-SC-T EDS-P308-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX multi mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
213 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-S-SC EDS-P308-S-SC: Switch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
214 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-S-SC-T EDS-P308-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 1 cổng quang 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
215 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-SS-SC EDS-P308-SS-SC: Switch công nghiệp 2 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
216 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-SS-SC-T EDS-P308-SS-SC-T: Switch công nghiệp 2 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 2 cổng 100BaseFX single mode - cổng SC, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
217 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P308-T EDS-P308-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
218 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng POE 10/100 BaseTx công suất 60W/1 cổng, 2 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng Mô đun quang 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
219 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP-T EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP-T: Switch công nghiệp 4 cổng POE 10/100 BaseTx công suất 60W/1 cổng, 2 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X), cùng 2 cổng Mô đun quang 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
220 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P510 EDS-P510: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 3 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) cùng 3 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
221 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP: Switch công nghiệp 8 cổng POE 10/100BaseTx, hỗ trợ thêm 2 cổng mạng tốc độ cao 10/100/1000BaseTx, 2 Cổng quang Mô đun SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ 0 đến 60°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
222 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T: Switch công nghiệp 8 cổng POE 10/100BaseTx, hỗ trợ thêm 2 cổng mạng tốc độ cao 10/100/1000BaseTx, 2 Cổng quang Mô đun SFP 100/1000Base SFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam
223 Thiết bị chuyển mạch công nghiệp - Industrial Switch EDS-P510-T EDS-P510-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 3 cổng 10/100BaseT(X), 4 cổng PoE 10/100BaseT(X), 3 cổng tốc độ cao 10/100/1000BaseT(X) cùng 3 cổng quang SFP 100/1000BaseSFP, nhiệt độ từ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam Đại Lý Moxa Việt Nam Moxa Taiwan STC Việt Nam