Các Mẹo, Thủ thuật, Câu hỏi  & Trả lời cho giao tiếp RS-485

 Mẹo để thành công trong việc sử dụng truyền dữ liệu RS-485

Q: Tại sao các thiết bị sử dụng Truyền thông RS-485?

A: Các thiết bị RS-485 có thể được kết nối với máy tính và mạng đa điểm (multi-drop) ở nhiều vị trí khác nhau trong cấu hình kiểu mạng. Các thiết bị có thể cách xa tới 4000 feet (1220 mét) trước khi cần bộ lặp và có thể kết nối tối đa 32 nút (thiết bị). Nhiều nút có thể được kết nối bằng các bộ lặp, lên đến giới hạn địa chỉ (thường là 256) của các thiết bị được sử dụng.

 

Q: Làm cách nào để kết nối máy tính của tôi với thiết bị RS-485?

A: Bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-485 hoặc bộ chuyển đổi USB sang RS-485 hoặc cài đặt  card RS-485 trong máy tính của bạn. Có thể sử dụng thẻ Card PCI, PCMCIA / CardBus hoặc ISA.

 

Bạn cần biết có bao nhiêu dây được sử dụng trên cổng RS-485 của thiết bị bạn cần kết nối. Một dữ liệu (A) và Dữ liệu (B) là kết nối "2 dây", nếu có nhiều kết nối hơn và chúng được gắn nhãn TD (A) & TD (B) và RD (A) & RD (B ) và ground, bạn cần một bộ chuyển đổi "4 dây".

 

Q: Tôi nên tìm kiếm chuyển đổi RS-485 nào để sử dụng với Windows?

A: Một bộ chuyển đổi hoặc Card RS-485 được khuyến khích chọn vì chúng có Bộ Tự động kiểm soát dữ liệu gửi đi cho hệ điều hành Window và các hệ điều hành khác.  Điều này rất quan trọng đối với hoạt động 2 dây song công. Nếu không, dữ liệu có thể bị mất. Bộ Tự động kiểm soát dữ liệu gửi đi làm cho cuộc sống đơn giản hơn nếu bạn lập trình bằng Visual Basic. Nport 5100 Series Giúp chuyển đổi RS-485 thành Com ảo hoặc Modbus TCP/IP,... giúp bạn giao tiếp với máy tính dễ dàng.

Q: RS-485 sử dụng loại đầu nối nào?

A: Chuẩn RS-485 không chỉ định loại đầu nối hoặc sơ đồ chân. RS-485 có thể kết nối bởi đầu nối DB9, DB25, Terminal Blocks, RJ11, RJ45 hoặc một trong các đầu nối DIN tròn (vv..). Kiểm tra nhiều loại bộ chuyển đổi RS-485 trên trang web của chúng tôi tại http://moxa.stc-vietnam.com

1.  Khoảng cách kết nối tối đa khi sử dụng các thiết bị RS-485 là bao nhiêu?

2. Tôi có thể tăng tín hiệu RS-485 để thêm nhiều nút hoặc khoảng cách không?

3. Tại sao tôi cần bộ lặp RS-485 cho hơn 32 nút / thiết bị?

4. Giao thức phần mềm nào được chỉ định cho RS-485?