Bảng mô tả chi tiết thông số thiết bị chuyển mạch công nghiệp Moxa

Phía dưới là bảng tham khảo thông số trong đó có một số dòng sẽ có giá, các dòng còn lại quý KH hãy liên hệ số điện thoại 0918 364 352 để có được giá tốt nhất, và biết được tình trạng hàng có sẵn kho hay không nhé!

Thiết bị có Xuất Xứ từ Taiwan (Đài Loan), CO và Test Report (Bản Copy-không tính phí) kèm theo sản phẩm.

Model Sản phẩm Mô tả chi tiết - Số Cổng kết nối, Nhiệt độ hoạt động. Hãng

Giá VND-Chưa VAT

EDS-205 EDS-205 Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa 2,152,000
EDS-205A EDS-205A Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa 2,620,000
EDS-205A-M-SC EDS-205A-M-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-M-SC-T EDS-205A-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-M-ST EDS-205A-M-ST: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-M-ST-T EDS-205A-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-S-SC EDS-205A-S-SC: Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-S-SC-T EDS-205A-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-205A-T EDS-205A-T: Switch công nghiệp 5 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208 EDS-208: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A EDS-208A: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-MM-SC EDS-208A-MM-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-MM-SC-T EDS-208A-MM-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-MM-ST EDS-208A-MM-ST: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-MM-ST-T EDS-208A-MM-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-M-SC EDS-208A-M-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-M-SC-T EDS-208A-M-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-M-ST EDS-208A-M-ST: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-M-ST-T EDS-208A-M-ST-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode ST port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-S-SC EDS-208A-S-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-S-SC-T EDS-208A-S-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-SS-SC EDS-208A-SS-SC: Switch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-SS-SC-T EDS-208A-SS-SC-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 6 cổng 10/100BaseT(X), và 2 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208A-T EDS-208A-T: Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), nhiệt độ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208-M-SC EDS-208-M-SC: Switch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX multi-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-208-M-ST EDS-208-M-SC: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 7 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng quang 100BaseFX single-mode SC port, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-210A-1GSFP-1SFP EDS-210A-1GSFP-1SFP:  Switch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-210A-1GSFP-1SFP-T EDS-210A-1GSFP-1SFP-T: Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 8 cổng 10/100BaseT(X), và 1 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP:  Switch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 4 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, 4 cổng 10/100/1000BaseT(X), Nhiệt độ -10 đến 60°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352
EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T EDS-210A-1GTX-1GSFP-4SFP-T:  Thiết bị chuyển mạch công nghiệp 4 cổng 10/100BaseT(X), và 4 cổng mô đun quang 100BaseSFP, và 1 cổng mô đun quang 1000BaseSFP, 4 cổng 10/100/1000BaseT(X), Nhiệt độ -40 đến 75°C, Moxa Việt Nam|Đại Lý Moxa ViệtNam Moxa Liên hệ: 0918364352