Moxa Việt Nam hướng dẫn cài đặt thiết bị Nport (Nhấn vào đây)

Bài viết: Hướng dẫn cách chọn đúng chế độ hoạt động cho Nport (Nhấn vào đây)

Bài viết: Khi nào cần mở rộng cổng COM port kết nối nhiều máy tính cùng lúc (Nhấn vào đây)

Bài viết: Chọn thiết bị Nport nào cho ứng dụng của bạn (Nhấn vào đây)

Bài viết: Sự khác nhau giữa Nport và Mgate-Gateway (Nhấn vào đây)

STT Ứng dụng Model Sản Phẩm Thông số chi tiết
1 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
2 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
3 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
4 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
5 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
6 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
7 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
8 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
9 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
10 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
11 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-CT Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
12 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-CT-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
13 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam
14 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam