Bạn cần có công nghệ dự phòng mạnh mẽ và linh hoạt để duy trì hoạt động của mạng. Với việc hỗ trợ mới cho ⚙️MRP, các switch quản lý của chúng tôi cung cấp khả năng khôi phục mạng thêm phần đáng tin cậy hơn và có thể dễ dàng tích hợp với các thiết bị mạng khác hỗ trợ MRP.

Tại Moxa, chúng tôi liên tục cập nhật firmware sản phẩm để đảm bảo rằng mạng của bạn luôn bắt kịp với xu hướng mới nhất.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các switch Ethernet của chúng tôi.
https://bit.ly/45aEVry