pt-g503-phr-ptp-bo-chuyen-mach-du-phong-gigabit-redboxex-moxa-viet-nam.png

PT-G503-PHR-PTP - Bộ Chuyển Mạch Dự Phòng Gigabit RedBoxex Moxa Việt Nam

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype: vuong@songthanhcong.com

Dòng PT-G503-PHR-PTP, còn được gọi là RedBox, tuân thủ các giao thức dự phòng tiêu chuẩn mới nhất được sử dụng trong các mạng tự động hóa công nghiệp. Các giao thức này được mô tả trong các thông số kỹ thuật IEC 62439-3, cụ thể là Điều khoản 4 (Giao thức Dự phòng Song song, PRP) và Điều khoản 5 (Dự phòng không gián đoạn cao, HSR). Mục tiêu chính của PRP và HSR là đảm bảo khả năng sẵn có của hệ thống và tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt là đối với các ứng dụng được coi là quan trọng đối với môi trường như các trạm điện và hệ thống tự động hóa quy trình. Các giao thức này đặc biệt quan trọng trong các tình huống yêu cầu dự phòng mà không có thời gian phục hồi.

 

Các Tính năng và Lợi ích Bổ sung:

1. **PRP (Parallel Redundancy Protocol - Giao thức Dự phòng Song song):** Truyền hoặc nhận hai đường đi độc lập đồng thời từ các mạng LAN khác nhau trên một mạng không thời gian phục hồi.

2. **HSR (High-availability Seamless Redundancy - Dự phòng liền mạch có khả năng cao):** Mỗi khung dữ liệu được nhân bản và sau đó truyền theo cả hai hướng của vòng HSR để đảm bảo thời gian chuyển đổi không đáng kể.

3. **Kết hợp PRP/HSR:** Hỗ trợ kết hợp từ một nút vòng HSR đến các mạng PRP dự phòng (lên đến 7 mạng PRP).

4. **Chức năng QuadBox:** Hỗ trợ kết nối đồng đẳng của các vòng thông qua việc nối hai cổng INTERLINK trên hai RedBox riêng biệt.

5. **Kiểm tra Sợi (Fiber Check™):** Cung cấp chức năng giám sát và chẩn đoán trên các cổng sợi SFP.

6. **IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol - Giao thức Đồng hồ Chính xác) dựa trên phần cứng:** Đồng hồ trong suốt một bước kết nối đầu cuối để đồng bộ thời gian chính xác cho mạng.

7. **Cảnh báo tự động qua email và đầu ra relay:** Cảnh báo tự động thông qua email và đầu ra relay khi có sự cố xảy ra.

8. **Cấu hình qua trình duyệt web, CLI, tiện ích Windows và công cụ sao lưu tự động ABC-02:** Cấu hình thiết bị thông qua trình duyệt web, giao diện dòng lệnh (CLI), tiện ích Windows và công cụ sao lưu tự động ABC-02.

Hãy lưu ý rằng, việc dịch có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và người đọc mục tiêu.