Các yêu cầu của hệ thống

• Sự đáng tin cậy của hệ thống không dây

• Dễ dàng cài đặt cấu hình.

• Dữ liệu được ghi lại và xử lý tại thời gian thực.

• Phần cứng mạnh mẽ và môi trường làm việc khắc nghiệt.

Giới Thiệu về dự án

                                          

Truyền thông không dây đang ngày càng phát triển rộng rãi trong ngành công nghiệp bơi vì sự tiện lợi khi truyền tính hiệu, và làm một hệ thống dự phòng khi hẹ thống dữ liệu có dây không hoạt động. Tuy nhiên, giải phát không dây lại yêu cầu truyền tín hiệu ổn định và phụ thuộc vào nền tản của máy tính được nhúng. Đó là một thách thức cho việc tiếp nhận và truyền tải dữ liệu. 

Giải pháp của MOXA

Một Công Ty ở North Europe đã sử dụng Model Moxa W325 Máy tính nhúng không dây vào các ứng dụng đọc dữ liệu từ đồng hồ điện. Trong ứng dụng này, Đồng hồ điện được kết nối với giữa nguồn điện cung cấp và nguồn sử dụng. Moxa W325 thu thập dữ liệu từ mỗi đồng hồ điện để giám sát lượng điện tiêu thụ và trạng thái hoạt động của các trạm điện. Tất cả các dữ liệu được truyền và gửi trến trung tâm điều kiểm bằng cấu trúc mạng không dây.