TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT SUY HAO QUANG CHỌN ĐÚNG MÔ ĐUN CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN, SWITCH, CHO MẠNG PROFINET, CCLINK, MODBUS TCP, ETHERNETIP