✅️Mở rộng khả năng giám sát khi mạng của bạn mở rộng với Moxa MxView One

✔️Nhiều mạng hiện đại sử dụng kiến trúc phân tán phức tạp để đáp ứng sự phát triển và mở rộng nhà máy. Tuy nhiên, hạ tầng lớn và phức tạp đòi hỏi nhiều nhân công để vận hành và bảo trì, và cũng tăng nguy cơ xuất hiện những điểm mù có thể làm trở ngại cho hiệu quả và làm phức tạp công việc khắc phục sự cố. Hơn nữa, thiếu khả năng quan sát khiến việc theo dõi tình trạng mạng trở nên khó khăn hơn.

Với MXview One Central Manager, bạn có thể tự động tổng hợp tình trạng và sự kiện của tất cả các trang MXview One cục bộ của bạn vào một nền tảng tập trung duy nhất để có tầm nhìn hoàn chỉnh về mạng của bạn, bất kể kích thước và vị trí của các trang mạng.

✔️Các quản trị viên mạng và kỹ sư OT có thể tận dụng bảng điều khiển chứa đầy thông tin, bản đồ tương tác, báo cáo và thông tin sự kiện để giám sát tình trạng của nhiều trang mạng để nhanh chóng xác định vấn đề, cải thiện thời gian hoạt động và tối đa hóa hiệu suất.

🎯Các tính năng chính:

👉Bảng điều khiển trực quan: Bảng điều khiển thông tin đầy đủ cung cấp thông tin tổng quan về tình trạng của các trang và những sự kiện nổi bật.

👉Xem bản đồ và Truy cập từ xa: Bản đồ tương tác hiển thị vị trí vật lý và tình trạng sức khỏe của từng trang. Nếu một trang có tình trạng Cảnh báo hoặc Trọng yếu, bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang MXview One cục bộ từ xa để thực hiện khắc phục sự cố.

👉Sự kiện và Thông báo thời gian thực: Thông báo sự kiện thời gian thực và lịch sử nhật ký sự kiện hoàn chỉnh giúp quản trị viên nhanh chóng xem xét và xác định các trang gặp vấn đề.

👉Quản lý nhóm hiệu quả: Tận dụng các nhóm trang để đơn giản hóa quản lý License trang, tài khoản người dùng và phân quyền cho nhiều trang MXview One cùng một lúc.

👉Báo cáo toàn diện: MXview One Central Manager hỗ trợ lập lịch báo cáo dựa trên các mẫu tùy chỉnh để thu thập và lọc dữ liệu từ nhiều trang, cung cấp thông tin quý giá để cải thiện hoạt động mạng.

👉Quản lý License linh hoạt: Với MXview One Central Manager, bạn có thể dễ dàng phân bổ và quản lý License cho các trang của mình từ một giao diện duy nhất, bao gồm giấy phép trang MXview One, License bổ sung Power và Wireless, và License node.

https://www.moxa.com/en/spotlight/portfolio/simplify-multisite-management/index