nport-5230-bo-chuyen-doi-1-cong-serial-rs485-422-sang-1-cong-ethernet-dai-ly-moxa-viet-nam.png

Nport 5230 Bộ chuyển đổi 1 cổng Serial RS485/422 sang 1 cổng Ethernet; Đại Lý Moxa Việt Nam

Các tính năng và lợi ích

  •   Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt
  •   Chế độ ổ cắm: máy chủ TCP, máy khách TCP, UDP
  •   Tiện ích Windows dễ sử dụng để định cấu hình nhiều máy chủ thiết bị
  •   ADDC® (Điều khiển hướng dữ liệu tự động) đã được cấp bằng sáng chế cho RS-485 2 dây và 4 dây
  •   SNMP MIB-II để quản lý mạng

Một số hình ảnh lắp đặt model Nport thực tế

Hướng dẫn lắp đặt :