eds-518a-mm-st-t-thiet-bi-chuyen-mach-cong-nghiep-2-cong-tx-toc-do-cao-10-100-1000baset-x-2-cong-quang-100-basefx-multi-mode-va-14-cong-quang-10-100-basetx-cong-st-cong-nghe-ho-tro-valn.png

DÒNG THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CÔNG NGHIỆP MOXA

Bài viết: Hướng dẫn cài đặt/cấu hình switch công nghiệp EDS 405A/408A/505A/508A/510A/510E/516/518/528 Moxa Việt Nam (Nhấn vào đây)

Bài viết: Những điều cần lưu ý khi mua Switch Công nghiệp (Nhấn vào đây)

Features and Benefits

  • 2 Gigabit plus 16 Fast Ethernet ports for copper and fiber
  •  Turbo Ring and Turbo Chain (recovery time < 20 ms @ 250 switches), Gigabit Ethernet recovery time < 50 ms RSTP/STP, and MSTP for network redundancy
  •  TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH to enhance network security
  •  Easy network management by web browser, CLI, Telnet/serial console, Windows utility, and ABC-01