eds-510a-3sfp-switch-cong-nghiep-7-cong-10-100baset-x-3-cong-sfp-mini-gbic-nhiet-do-tu-0-den-60°c-moxa-viet-nam-dai-ly-moxa-viet-nam.png

DÒNG THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CÔNG NGHIỆP MOXA

Bài viết: Hướng dẫn cài đặt/cấu hình switch công nghiệp EDS 405A/408A/505A/508A/510A/510E/516/518/528 Moxa Việt Nam (Nhấn vào đây)

Bài viết: Những điều cần lưu ý khi mua Switch Công nghiệp (Nhấn vào đây)

Features and Benefits

  •  2 Gigabit Ethernet ports for redundant ring and 1 Gigabit Ethernet port for uplink solution
  •  Turbo Ring and Turbo Chain (recovery time < 20 ms @ 250 switches), Gigabit Ethernet recovery time < 50 ms RSTP/STP, and MSTP for network redundancy
  •  TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH to enhance network security
  •  Easy network management by web browser, CLI, Telnet/serial console, Windows utility, and ABC-01