eds-309-3m-st-t-switch-cong-nghiep-6-cong-10-100baset-x-va-3-cong-quang-100basefx-multi-mode-st-port-nhiet-do-tu-40-den-75°c-moxa-viet-nam-dai-ly-moxa-viet-nam.png

DÒNG THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CÔNG NGHIỆP MOXA

Bài viết: Hướng dẫn cài đặt/cấu hình switch công nghiệp EDS 405A/408A/505A/508A/510A/510E/516/518/528 Moxa Việt Nam (Nhấn vào đây)

Bài viết: Những điều cần lưu ý khi mua Switch Công nghiệp (Nhấn vào đây)

Features and Benefits

  • Relay output warning for power failure and port break alarm
  •  Broadcast storm protection
  •  -40 to 75°C operating temperature range (-T models)