eds-305-m-st-t-thiet-bi-chuyen-mach-cong-nghiep-4-cong-10-100baset-x-va-1-cong-quang-100basefx-multi-mode-st-port-40-den-75°c-moxa-viet-nam-dai-ly-moxa-viet-nam.png

DÒNG THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CÔNG NGHIỆP MOXA

Bài viết: Hướng dẫn cài đặt/cấu hình switch công nghiệp EDS 405A/408A/505A/508A/510A/510E/516/518/528 Moxa Việt Nam (Nhấn vào đây)

Bài viết: Những điều cần lưu ý khi mua Switch Công nghiệp (Nhấn vào đây)

Features and Benefits

  •  Turbo Ring and Turbo Chain (recovery time < 20 ms @ 250 switches), and STP/RSTP/MSTP for network redundancy
  •  TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, and SSH to enhance network security
  •  Easy network management by web browser, CLI, Telnet/serial console, Windows utility, and ABC-01
  •  Supports MXstudio for easy, visualized industrial network management